Erasmus Charter (ECHE)

The Polish Air Force University (Lotnicza Akademia Wojskowa), formerly the Polish Air Force Academy (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych) obtained the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) for the years 2014 - 2020 Ref. Nr: 45300-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE

Erasmus ID code: PL DEBLIN01

pdfKarta Uczelni Erasmus+ (ECHE)