Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych w I Turze na studia cywilne WBNiL

Robert Czerski

Proszę kandydatów zakwalifikowanych w I Turze na studia cywilne w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki o składanie kompletu dokumentów w dn. 18-26.07.2017 od godz. 8:00 do 15:00 (budynek F -sala F4). Wejście bramą główną przez Biuro Przepustek WSOSP od strony ulicy Warszawskiej.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WBNiL
ppłk dr inż. Robert Czerski