NOWY KIERUNEK STUDIÓW I STOPNIA ELITARNEJ SZKOŁY "ORLĄT" - KIERUNEK TRANSPORT!!!

Dariusz Górczyński

Instytut Logistyki i Organizacji Transportu, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, uruchomił studia techniczne stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym  na kierunku transport, który dedykowanym jest specjalnie dla rozwijającego się rynku transportu lotniczego.

Studenci mają do wyboru trzy specjalności:

  • transport powietrzny,
  • transport lotniskowy,
  • transport wojskowy.

Ogłoszenie dla kandydatów

Robert Czerski

Zgodnie z §5, Uchwały nr 43/2017 Senatu WSOSP z dnia 20.06.2017 r. w sprawie limitów przyjęć na studia cywilne na rok akademicki 2017/2018 osoby nie przyjęte na studia, które zostały zakwalifikowane lub złożyły dokumenty mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek lub inną formę studiów.