Szkoła Orląt sygnatariuszem akcji "Lubelszczyzna dla Syrii"

Jarosław Wojtyś

18 września 2017 roku na Zamku Lubelskim przedstawiciele środowisk kościelnych, samorządowych, rządowych oraz świata nauki i biznesu podpisali Deklarację na rzecz pomocy ludności, która została poszkodowana w wyniku wojny w Syrii. Wśród sygnatariuszy znalazła się również Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych - "Szkoła Orląt".

Akcja "Lubelszczyzna dla Syrii" jest owocem spotkania ojca Ibrahima Al-Sabbagh’a z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem, które odbyło się 22 czerwca br. W trakcie spotkania ojciec Ibrahim, który jest proboszczem parafii św. Franciszka w Aleppo, przedstawił wojewodzie sytuację mieszkańców Syrii z pozycji duchownego, który ostatnie lata w pełni poświęcił się pomocy poszkodowanym. Wiedza pozyskana z rozmowy z syryjskim duchownym oraz nawiązanie współpracy z organizacją kościelną Pomoc Kościołowi w Potrzebie, której dyrektorem jest ks. prof. Waldemar Cisło, pozwoliła na szybkie działanie, czego efektem jest powyższa akcja charytatywna "Lubelszczyzna dla Syrii".

Ma to być konkretna pomoc polegająca na zbieraniu środków dla najbardziej potrzebujących rodzin, które wskutek działań wojennych utraciły swoje domy. Środki na pomoc mieszkańcom w ogarniętej wojną domową Syrii zbierane będą do końca kwietnia przyszłego roku za pośrednictwem organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.