Spotkanie w Szkole Orląt

Agnieszka Kossowska

Na zaproszenie Rektora-Komendanta gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka, z wizyta roboczą przebywał w Szkole Orląt Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kmdr Wiesław Banaszewski.

W czasie spotkania poruszono tematy dotyczące genezy, struktury oraz zadań organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych. Kmdr Banaszewski przedstawił żołnierzom bieżące działania podejmowane przez Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych oraz jego rolę i podejmowane inicjatywy na rzecz rozwiązania problemów służby wojskowej. Wizyta była również okazją do wyjaśnienia wątpliwości z zakresu przepisów normujących zasady służby wojskowej i uprawnień socjalnych żołnierzy zawodowych.

Spotkanie z Przewodniczącym Konwentu Dziekanów zakończyły liczne podziękowania płynące od kadry kierowniczej WSOSP wraz z życzeniami dalszych sukcesów i niesłabnącego zaangażowania w działaniach służących podkreśleniu statusu żołnierzy zawodowych oraz zapewnieniu właściwych warunków do wykonywania służby.