Seminarium naukowe nt. Proces doboru kandydatów na oficerów w Studium Oficerskim Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Dariusz Górczyński

W dniu 08 maja 2017 roku w Klubie Uczelnianym WSOSP odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Obrony Powietrznej i Wykorzystania Kosmosu. Niniejsza komórka znajduje się w strukturze Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Przedmiotem rozważań seminaryjnych był „Proces doboru kandydatów na oficerów w Studium Oficerskim Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”. Celem niniejszego seminarium była wymiana poglądów między specjalistami w zakresie możliwości poprawy dotychczas funkcjonujących kryteriów doboru kandydatów na oficerów w Studium Oficerskim. W gronie prelegentów znaleźli się między innymi: Prorektor ds. wojskowych płk pil. Paweł Marcinkowski, Dziekan WBNiL dr hab. Adam Radomyski, prof. dr hab. Janusz Płaczek, gen. bryg. rez. pil. Ryszard Hać, dr hab. Janusz Ślusarski, mjr dr inż. Robert Czerski, dr n. praw. Mirosław Tokarski, mjr mgr inż. Rafał Prokop, mgr Sylwia Filipczuk-Rosińska.

WSOSP z wizytą w Tarnobrzegu

Dariusz Górczyński

Delegacja WSOSP na X Targach Edukacji i Pracy w Tarnobrzegu
W dniu 26.04.2016 roku w hali MOSiR w Tarnobrzegu odbyły się X Targi Edukacji i Pracy. Organizatorami byli: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Gmina Tarnobrzeg, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., CKP w Tarnobrzegu i OHP w Tarnobrzegu. Na targach swoją ciekawą ofertę edukacyjną zaprezentowała również Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Stoisko promocyjne naszej „Szkoły Orląt” cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających, organizatorów i innych wystawców oraz lokalnych mediów.

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Lotnictwo Nowej Generacji – strategie, technologie, rozwiązania”

Dariusz Górczyński

W dniach 04 oraz 05 kwietnia 2017 roku kadra Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki wraz z członkami Logistycznego Koła Naukowego Studentów i studentami kierunków Logistyka oraz Bezpieczeństwo Narodowe uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji i Wystawie pt. „Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania” zorganizowanej wysiłkiem ZTW S.A. oraz WSOSP w Dęblinie. Bieżące wydarzenie o 10-cio letniej już tradycji obejmowało nie tylko tematykę związaną ściśle z portami lotniczymi ich infrastrukturą czy wyposażeniem, ale także bieżącą sytuacją i perspektywami polskiego lotnictwa i przemysłu lotniczego tak cywilnego jaki wojskowego.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności RP”

Dariusz Górczyński

6 kwietnia 2017 r. w auli budynku 135  ul. Kaliskiego 2 a odbyła się z udziałem przedstawicieli wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki: dr hab. Adama Radomyskiego, dr hab. Justyną Lipińską i prof. dr hab. Januszem Płaczkiem zorganizowana przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności RP”.

"Apel u Marszałka"

Dariusz Górczyński

Dydaktyka połączona z praktycznym doznaniem to droga jaką należy podążać by przybliżyć studentom miejsca w historii mało znane bądź nieznane. Pod hasłem "Apel u Marszałka" w dniach 24 -26 marca odbyła się podróż historyczno wojskowa śladami akcji V z 1944 r. i 5 Pułku Lotniczego w Lidzie Wilnie z okresu II Rzeczpospolitej, której uczestnikami byli podchorązowie IV rocznika Szkoły Orląt zainicjowana przez dziekana Wydzialu Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki dr. hab. Adama Radomyskiego prof. WSOSP.