Podróż studyjna do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki

Dariusz Górczyński

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki specjalności Logistyka Wojskowa oraz koła naukowego Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 09 maja 2018 r. uczestniczyli w podróży studyjnej do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. Podróż odbyła się w ramach zajęć dotyczących taktyki działania rodzajów wojsk.

Seminaria dla kandydatów zamierzających wszcząć przewód doktorski w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

Dariusz Górczyński

nauka, doktorat WSOSPUznany w środowisku naukowym dorobek publicystyczny, doskonała kadra profesorska specjalizująca się w różnych dziedzinach bezpieczeństwa, nowatorskie pomysły dydaktyczne i naukowe to wizytówka Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki (WBNiL) Wyższej Szkoły Oficerskie Sił Powietrznych. Działania naukowe podejmowane w WBNiL są efektem realizowania długoletniej strategii jednostki organizacyjnej, w której kluczem do sukcesu jest umiejętne łączenie działalności dydaktycznej z badaniami naukowymi. Działania te zostały dostrzeżone przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, która przyznała WBNiL uprawniania do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Finalna rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ dla studentów cywilnych

Marek Gawryjołek

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 07.05.2018 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na studia w I semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Praktyczny kurs strzelecki dla studentów zakończony!!!

Dariusz Górczyński


Po raz kolejny studenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, specjalności: Ochrona osób i mienia, po przejściu w Naszej Uczelni zajęć teoretycznych i praktycznych na urządzeniu treningowym „Śnieżnik-1” przystąpili do praktycznego kursu strzeleckiego, którego program szkolenia oparty jest o materiał obowiązujący na kursach umożliwiających uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia.