II MIĘDZYNARODOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA

Dariusz Górczyński

W dniach 6-8 grudnia 2017 roku w Toruniu, odbył się II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia. W kongresie udział wzięli dr hab. Daniel Kucharek, dr hab. Elżbieta Posłuszna, mgr Beata Osiak, mgr Małgorzata Bujek i mgr inż. Marek Kustra. Organizatorami kongresu byli m.in. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie SALUTARIS, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku.

X Dni Transportu

Dariusz Górczyński

W dniach 13-16 grudnia 2017 roku Członkowie LKNS WSOSP uczestniczyli w X Dniach Transportu, organizowanych przez Politechnikę Krakowską. Przedstawiciele koła z tej okazji przygotowali następujące wystąpienia:
- Maciek Kędziora, Karolina Kafara - Automatyczna identyfikacja i lokalizacja produktów za pomocą RFID i Google Glass;
- Iga Karolak, Agata Głączyńska – Perspektywy implementacji autonomicznych statków powietrznych;
- Eliza Banak , Magdalena Grajek - Transport lotniczy zwierząt- wyzwania i problemy;
- Kamila Herc, Barbara Zakrzewska - Transport lotniczy materiałów wybuchowych;
- Ewelina Krakowiak - Bezzałogowe statki powietrzne w służbie bezpieczeństwa oraz jako nowe narzędzie w rękach przestępców.

Wyjazd studentów do Portu Lotniczego Lublin

Dariusz Górczyński

W dniu 11 grudnia 2017 roku studenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (w ramach przedmiotu „Port lotniczy”) oraz studenci studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (w ramach przedmiotu „Ratownictwo lotnicze i lotniskowe”) wzięli udział w zajęciach praktycznych w Porcie Lotniczym Lublin. W trakcie zajęć poszczególne grupy studentów zostały zapoznane z charakterystykami fizycznymi oraz infrastrukturą portu lotniczego, w tym z terminalem, polem naziemnego ruchu lotniczego oraz pomocami radionawigacyjnymi. Studenci przeszli „kontrolę bezpieczeństwa”, poznali wyposażenie lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, zasady obsługi naziemnej statków powietrznych, obsługi pasażerów i bagażu, jak również zasady utrzymania portu lotniczego w warunkach zimowych.