NOWY KIERUNEK STUDIÓW I STOPNIA ELITARNEJ SZKOŁY "ORLĄT" - KIERUNEK TRANSPORT!!!

Dariusz Górczyński

Instytut Logistyki i Organizacji Transportu, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, uruchomił studia techniczne stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym  na kierunku transport, który dedykowanym jest specjalnie dla rozwijającego się rynku transportu lotniczego.

Studenci mają do wyboru trzy specjalności:

  • transport powietrzny,
  • transport lotniskowy,
  • transport wojskowy.

Szkolenie nauczycieli akademickich w CNBOP

Dariusz Górczyński

 

W dniu 10 października 2107 roku nauczyciele akademiccy WBNiL uczestniczyli w szkoleniu nt: „Możliwości zastosowania programu „RISKO” w procesie dydaktycznym.” Organizatorem szkolenia było Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. Myślą przewodnią szkolenia były zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania oprogramowania „RISKO” do celów kształcenia praktycznego studentów WBNiL wszystkich specjalności.

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

Dariusz Górczyński

inauguracja wbnil 2017

W dniu 6 października 2017 roku w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018. W uroczystości wzięli udział znamienici goście z zaprzyjaźnionych Uczelni, Wydziału Lotnictwa, szkół, firm oraz przedstawiciele jednostek garnizonu. Wadze WSOSP reprezentował prorektorem ds. wojskowych płk pil. Paweł Marcinkowski i prorektor ds. kształcenia i studentów płk dr inż. Adam Wetoszka. Uczestnikami uroczystości byli również członkowie Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, kadra dydaktyczna, pracownicy oraz studenci cywilni i podchorążowie WBNiL.