Konferencja MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

Dariusz Górczyński

 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ
- współdziałanie sił powietrznych i wojsk lądowych na polach bitew XX i XXI w.

 Powstanie lotnictwa na początku XX w. zrewolucjonizowało dotychczasowy sposób prowadzenia wojen. Po raz pierwszy w historii, oprócz lądu i morza, także przestrzeń powietrzna – „trzeci wymiar” – stała się miejscem wojennych zmagań. Od samego początku działania lotnicze ściśle związane były z walkami na lądzie. Pomimo czasu i na skutek rozwoju techniki i myśli wojskowej, współpraca pomiędzy siłami powietrznymi a lądowymi stanowi do chwili obecnej klucz do osiągnięcia zwycięstwa w każdym rodzaju konfliktów zbrojnych. Relacje pomiędzy działaniami lotniczymi a działaniami sił naziemnych przez ostatnie 100 lat ulegały nieustannym przekształceniom. Wpływały na to zmiany w technice wojskowej, ewolucja taktyki i strategii, specyfika warunków geograficznych, wielkość potencjałów walczących stron, charakter samych konfliktów jak i wiele innych czynników.
Powyższa problematyka jest bardzo złożona, i z badawczego punktu widzenia niezwykle interesująca. W związku z tym, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej jej właśnie poświęconej, której temat przewodni brzmi Między niebem a ziemią - współdziałanie sił powietrznych i wojsk lądowych na polach bitew XX i XXI w.
Liczymy, że w toku naszej dyskusji, w sposób możliwie szeroki przeanalizujemy rozwój współpracy sił powietrznych z wojskami lądowymi, od momentu ich powstania wojskowego po dzień dzisiejszy.
 
Konferencja odbędzie się w Dęblinie, w historycznych wnętrzach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych - „Szkoły Orląt” - w dniach 22-23 lutego 2017 roku.

 

Komunikat nr 2       program_konferencji

 mapka dojazdu

   karta_zgłoszenia.pdf          wymogi_edytorskie.pdf