praca w wsospInformujemy, iż wszelkie przyjęcia do pracy na stanowisko nauczyciela akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych poprzedzone są ogłoszeniem konkursu. Ogłoszenie konkursu następuje poprzez wywieszenie ogłoszenia o konkursie na tablicach informacyjnych w Uczelni, oraz zamieszczenie ogłoszenia w witrynie internetowej WSOSP.

Na stanowisko pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej WSOSP i zgłoszenie informacji o naborze na wolne stanowiska do Urzędu Pracy w Dęblinie.

docWzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

pdfOświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej

pdfOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ewentualne aplikacje dotyczące zatrudnienia należy składać wówczas, kiedy ukaże się informacja o naborze na konkretne stanowisko.

W przypadkach innych niż wyżej opisane dokumenty przyjmowane nie będą.