Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Katedra Awioniki i Systemów Sterowania

Wybierz kontakt:

Kontakt

Ilustracja kontaktu
adiunkt
Telefon:
MON: 261-517-434

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE

 • wyższe inżynierskie - Wojskowa Akademia Techniczna (1983 r.) – osprzęt i automatyka samolotów i śmigłowców;
 • wyższe magisterskie - Wojskowa Akademia Techniczna (1984 r.) – osprzęt i automatyka samolotów i śmigłowców;
 • wyższe magisterskie – Politechnika Lubelska (1992 r.) – organizacja i zarządzanie przemysłem;
 • doktorat – Politechnika Rzeszowska (1997 r.) – dyscyplina – budowa i eksploatacja maszyn;
 • znajomość języków obcych - język angielski   - 3,3,3,3 (wg Stanag 6001).

SPECJALNOŚĆ LOTNICZA

Inżynier mechanik lotniczy - specjalność osprzęt i automatyka samolotów i śmigłowców. WAT,1987:

SPECJALIZACJA NAUKOWA

  • Awionika;
  • Budowa i eksploatacja samolotów i śmigłowców;

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ I NAUKOWEJ

1984 – 1985 r.: dowódca klucza eksploatacji osprzętu Eskadry Technicznej, 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Goleniowie,

1985 – 1990 r.: technolog remontu wyposażenia osprzętowego, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 w Dęblinie,

1991 – 1996 r.: wykładowca, Zakład Techniki Lotniczej Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie,

1996 – 1998 r.: asystent, Katedra Techniki Lotniczej Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie,

1998 – 2002 r.: adiunkt, Katedr Techniki Lotniczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,

2002 r. - 2015r.: kierownik Katedry Awioniki i Systemów Sterowania w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.

od 2015r. - adiunkt, Katedry Awioniki i Systemów Sterowania w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.

 

 

DOROBEK NAUKOWY

Wydawnictwa zwarte - podręczniki:

 1. Praca zbiorowa., Rypulak A.: Podstawy użytkowania samolotu PZL-130 „Orlik”. Skrypt, Wyd. WSOSP, Dęblin, 1996.
 2. Rypulak A.: Podstawy użytkowania śmigłowca W-3WA „Sokół”. Wyposażenie radioelektroniczne. Skrypt, Wyd. WSOSP, Dęblin, 2002.
 3. Polak Z., Rypulak A: Awionika, przyrządy i systemy pokładowe. Podręcznik. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji Radom 2002.
 4. Praca zbiorowa pod red. M. Orkisza, Rypulak A: Podstawy doboru turbinowych silników odrzutowych do płatowca. Wydawnictwo Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2002.
 5. Polak Z., Rypulak A, Smykla I., Sarnowski W.: Śmigłowiec PZL SW-4 Instrukcja Szkoleniowa. Moduł 12. Dęblin 2005
 6. Poradnik dla nauczyciela i ucznia do programu jednostki modułowej 314[06].O2.03 „Przestrzeganie przepisów lotniczych”. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2008;

Prace badawcze:

 1. Opracowanie i badania symulatora diagnostycznego statku powietrznego w technologii wirtualnej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, umowa nr UDA-POIG.01.03.01-00-201/09-00 z dnia 16.09.2009 r. – kierownik projektu ze strony WSOSP
 2. Kompleksowy system badawczo-treningowy dotyczący zaburzeń orientacji przestrzennej występujących podczas pilotowania wojskowych i cywilnych statków powietrznych. Projekt badawczo – rozwojowy nr O R00 0116 09. – uczestnik projektu
 3. Integracja zespołu napędowego i samolotu wielozadaniowego według kryterium zadania lotniczego. Nr projektu GRANT 4 T12D 048 28, od 2006 r., uczestnik projektu.
 4. Cyfrowy system rejestracji i rekonstrukcji sygnału mowy dla potrzeb lotnictwa wojskowego – Projekt celowy Nr 113/BO/O zakończony 31.12.2004r.) Umowa nr 148346/C-T00/2002 – kierownik projektu ze strony WSOSP.
 5. Badanie możliwości wykorzystania systemu obserwacyjnego SAFIRE-2 zastosowanego na śmigłowcu W-3WA RM do automatycznego rozpoznawania wybranej klasy celów - Dęblin 2004 r.
 6. System detekcji i klasyfikacji obiektów w podczerwieni za pomocą systemu opartego o detektory pierścieniowo-klinowe i klasyfikator neuronowy. Dęblin 2005.
 7. Podstawy doboru turbinowego silnika odrzutowego do płatowca - Projekt Badawczy KBN nr 0T000A05116 2000 r. – uczestnik projektu.
 8. Koncepcja komputerowego systemu dydaktycznego typu CBT do szkolenia specjalistów SIL w WSOSP, Dęblin 2005.

Wybrane artykuły:

 1. Orkisz M., Rypulak A., Ślusarski J.: Wykorzystanie sieci neuronowych do modelowania człowieka. Materiały na Krajową Konferencję Bezpieczeństwo i Niezawodność KONBiN’99 Tom. 3 s. 17. Zakopane 1999
 2. Orkisz, M. Rypulak A.: Widmo obciążeń TSO w trakcie realizacji misji lotniczych.  Międzynarodowa Konferencja Silników Spalinowych. Jastrzębia Góra 2001.
 3. Orkisz, M. Kotlarz W., Rypulak A., Turbak W.: Wpływ doświadczenia lotniczego pilotów na widmo obciążeń turbinowych silników lotniczych w trakcie realizacji misji lotniczych. Międzynarodowa Konferencja Silników Spalinowych. Jurata 2002
 4. A. Czyżewski, A. Kaczmarek, J. Kotus, A. Pawlik, A. Rypulak, P. Żwan: A system for Multitask Noisy Speech Enhancement. 116 Convention Audio Engineering Society, Convention Papier 6126
 5. A. Czyżewski, A. Kaczmarek, J. Kotus, A. Pawlik, A. Rypulak, P. Żwan: Cyfrowy system rejestracji i rekonstrukcji sygnału mowy dla potrzeb lotnictwa wojskowego. Materiały konferencyjne IV Konferencji Awioniki, Polańczyk, z. 63, tom 2, str319
 6. A. Czyżewski, J. Kotus, G. Szwoch, M. Dziubiński, A. Rypulak, A. Pawlik: Multitask Noisy Speech Enhancement System. 26th International Conference of the Audio Engineering Society, Audio Forensics in the Digital Age, Denver, USA, 7-9 July, 2005. - Denver: AES, 2005: pp. 95-103 (Wielozadaniowy system poprawy zrozumiałości mowy).
 7. A. Czyżewski, J. Kotus, A. Kaczmarek, A. Rypulak, A. Pawlik: Advanced speech archiving and restoration system for aviation applications. TEHOSS 2005 : IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security and Safety : Gdańsk, Poland, September 28-30, 2005 ISBN 83-917681-9-8     (Zaawansowany system rejestracji i rekonstrukcji mowy dla potrzeb lotnictwa).
 8. A Rypulak, W. Kotlarz, L. Piaseczny, R. Zadrąg: Testy toksyczności spalin turbinowego silnika odrzutowego dla warunków startu i lądowania. Materiały konferencyjne International Congress of Combustion Engines, Szczyrk 2005 – materiały w postaci elektronicznej
 9. Rypulak A.: Systemy nawigacyjne samolotu F-16 blok 52+. Krajowa Konferencja “satelitarne metody wyznaczania pozycji”. Dęblin 14 – 15 czerwiec 2007.
 10. Rypulak A., Komorek A., Bieńczak R.: Wykorzystanie systemów e-learningowych w procesie szkolenia lotniczego. Biuletyn WSOSP nr 1 (9) 2006
 11. Rypulak A., Brzuzek A, Pawlik A.: Siła w różnorodności. Geodeta 11/2007 r, str. 14-21.
 12. Rypulak A., Bieńczak R., Komorek A.: Komputerowe systemy dydaktyczne w szkoleniu personelu lotniczego, Przegląd Sił Powietrznych nr 9/ 2008 r str. 34 – 39.
 13. Rypulak A., Brzuzek A., Pawlik A.: Systemy nawigacyjne samolotu F-16 block 52 plus, Zeszyty Naukowe WSOSP nr 1/ 2008 r. str. 62 - 78.
 14. Mądrzycki P., Karczmarz D., Rypulak A., Komorek A.: "The e-Learning and simulation-based techniques in the training given to the aviation engineering staff”. eChallenges e-2011, 26-28.10.2011, Florencja.
 15. Symulatory diagnostyczne w szkoleniu personelu lotniczego – Mechanika w lotnictwie 2012, Kazimierz Dolny 28 – 30.05.2012 r.

Prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy:

 1. Konferencje: PROTAF III Poznań (I 2006), PROTAF VI Poznań (X 2006) i PROTAF II Dęblin (X 2004). Konferencje organizowane przez Dowództwo Sił Powietrznych i przygotowujące Polskie Siły Powietrzne do wdrożenia samolotu wielozadaniowego F-16 – praca w Zespole Kształcenia Specjalistycznego.
 2. Współautor komputerowego systemu dydaktycznego (Computer Base Training) do nauczania budowy i eksploatacji samolotu M28, 2006 r.

Organizacja konferencji naukowych:

 1. Konferencja międzynarodowa – IV Sympozjum „ Silniki spalinowe w zastosowaniach wojskowych” Jurata 13...15.10.1999 (Członek Komitetu Organizacyjnego).
 2. Konferencja krajowa - „Problemy techniczno - eksploatacyjne w kształceniu pilotów”, II sympozjum naukowe Dęblin 1993 (Członek Komitetu Organizacyjnego).
 3. Konferencja krajowa - „Problemy techniczno - eksploatacyjne w kształceniu pilotów”, III sympozjum naukowe Dęblin 16...18.12.1996 (Członek Komitetu Organizacyjnego).
 4. Konferencja krajowa - „Problemy techniczno - eksploatacyjne w kształceniu pilotów”, IV sympozjum naukowe Dęblin 8...10.12.1999 (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego).
 5. Sympozjum pt „Nowoczesne technologie w szkoleniu wojsk. Dęblin 09.06.2011 r - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

 

 

 

 

 •