Katedra Nawigacji Lotniczej

Wybierz kontakt:

Kontakt

Ilustracja kontaktu
Kierownik katedry
Telefon:
81 5517412

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE

  • wyższe inżynierskie - Akademia Marynarki Wojennej (1991r.) – nawigacja i uzbrojenie okrętowe;
  • wyższe magisterskie – Akademia Marynarki Wojennej (1992r.) – nawigacja i uzbrojenie okrętowe;
  • studia podyplomowe – Akademia Marynarki Wojennej (2006r.) – zarządzanie i dowodzenie;
  • staż naukowy – Akademia Obrony Narodowej (2007r.) – Wydział Strategiczno-Obronny;
  • doktorat – Akademia Marynarki Wojennej (2009r.) – dyscyplina - nauki wojskowe, bezpieczeństwo morskie państwa;
  • znajomość języków obcych:
  • język angielski - 2,2,2,2 (wg Stanag 6001)

SPECJALNOŚĆ

Magister inżynier nawigator morski – nawigacja i uzbrojenie okrętowe, eksploatacja okrętowych systemów pokładowych (1992r.);

Uprawnienia do samodzielnego dowodzenia okrętami projektu 206 FM i 207 M.

SPECJALIZACJA NAUKOWA

Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych;

Eksploatacja uzbrojenia okrętowego;

Bezpieczeństwo morskie państwa.

przebieg pracy ZAWODOWEJ i naukowej

1992 - 1998r. – dowódca działu okrętowego broni podwodnej i artylerii, 13 dTR Hel;

1998 - 2002r. – zastępca dowódcy okrętu, 13 dTR Hel;

2002 - 2003r. – zastępca dowódcy grupy okrętów, 13 dTR Hel;

2003 - 2004r. – dowódca okrętu, 13 dTR Hel;

2004 - 2010r. – wykładowca, AMW Gdynia;

2010 - 2011r. – adiunkt, AMW Gdynia;

2011 - 2012r – adiunkt-kierownik zakładu, AMW Gdynia;

od 01.06. 2012 – adiunkt-szef Katedry Nawigacji Lotniczej, WSOSP Dęblin.

dorobek naukowy

Wydawnictwa zwarte:

1. Użycie modułów wojny minowej w operacjach morskich – Rozprawa Doktorska AMW, Gdynia 2009;

2. Koncepcja zastosowania uzbrojenia modułowego w działaniach sił morskich. Bursztyński A., Kozłowski D.(30%), Zieliński M., Wydawnictwo J.P., Gdynia 2011;

3. Operacyjno-taktyczny leksykon morski. Praca zbiorowa, Kozłowski D. (10%), Wydawnictwo Sowa, Gdynia 2012;

Prace badawcze:

1. Interoperacyjność okrętowych sił wsparcia w aspekcie działań połączonych – współautor (15%), AMW Gdynia;

2. Koncepcja zabezpieczenia sił morskich w bazach i portach w aspekcie zagrożeń asymetrycznych – współautor (15%), AMW Gdynia

3. Współpraca śmigłowców ratowniczych z jednostkami nawodnymi podczas prowadzenia operacji SAR – współautor (15%), AMW Gdynia;

4. Analiza porównawcza struktury i treści taktyki marynarki wojennej w odniesieniu do standardów NATO - aktualizacja – współautor (25%), AMW Gdynia.

5. Uwarunkowania zdolności wielonarodowego zespołu sił morskich wydzielanego do operacji militarnych innych niż wojna - kierownik pracy (20%), AMW Gdynia.

Normy Obronne:

1. Kozłowski D., NO-07-A018. 2010 - Porty morskie. Zasady eksploatacji – współautor (50%);

2. Kozłowski D., O-07-A031:2012 Procedury działań morskich. Działania przeciwminowe. Zasady ogólne – współautor (50%)

3. Kozłowski D., O-07-A034:2012 Procedury działań morskich. Działania przeciwminowe. Planowanie i ocena działań – współautor (50%)

4. Kozłowski D. (100%), Opinie eksperckie norm obronnych:

- Mapy morskie. Oznaczanie kodowe specjalnych map morskich;

- Procedury działań morskich. Manewrowanie taktyczne grup
i zespołów okrętów;

- Procedury działań morskich. Zwalczanie okrętów podwodnych. Zasady ogólne.

Artykuły:

1. Kozłowski D. (100%), Sojusze gospodarcze i wojskowe w Europie i ich wpływ na gospodarkę morską RP, Przegląd Morski 7,8/2006;

2. Kozłowski D. (100%), Interoperacyjność okrętowych sił obrony przeciwminowej MW RP
w Zespołach Zadaniowych NATO, Przegląd Morski 10/2006;

3. Kozłowski D. (100%), Morski aspekt Sił Odpowiedzi, Przegląd Morski 1/2007;

4. Kozłowski D. (100%), Zespoły przeciwminowe NATO, Przegląd Sił Zbrojnych 3/2007;

5. Kozłowski D. (100%), Środowisko strefy litoralnej a działania przeciwminowe, Przegląd Morski 1/2008;

6. Kozłowski D. (50%), Ligęza K., Budowanie zasobów i zdolności w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, Zeszyty Naukowe AMW 1/2009;

7. Kozłowski D. (50%), Kościelniak R., Europejskie grupy bojowe – kierunki transformacji, [w]: Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Tom 1. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa. WSOWL, Wrocław 2009;

8. Kozłowski D. (100%), Znaczenie doświadczeń z operacji IRAQI FREEDOM dla działań morskich sił ekspedycyjnych w zakresie obrony przeciwminowej, Zeszyty Naukowe AMW 3/2010;

9. Kozłowski D. (50%), Karwacka K., Zabezpieczenie logistyczne ekspedycyjnych działań sił morskich, Czasopismo Logistyka, Logistyka – nauka, materiały recenzowane, nr 6/2010,

10. Bursztyński A., Kozłowski D. (50%), Concept of logistic support module for marine task forces, Logistyka 3/2011;

11. Bursztyński A., Kozłowski D. (50%), Development trends of vessels utilization to sea transport of troops and military equipment, Logistyka 3/2011,

12. Bursztyński A., Kozłowski D. (50%), Uwarunkowania działań sił amfibijnych państw Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe AMW 2/2011;

13. Bursztyński A., Kozłowski D. (50%), Zdolności sił amfibijnych państw Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe AMW 4/2011;

14. Kozłowski D. (100%), Bezpieczeństwo morskich linii komunikacyjnych w rejonach objętych działaniami militarnymi innymi niż wojna, Logistyka 5/2011,

Uczestnictwo w konferencjach naukowych:

1. Kozłowski D. (100%), Ocena zdolności niszczyciela min typu Mewa do współpracy
z zespołami zadaniowymi na podstawie analizy udziału w stałym zespole sił obrony przeciwminowej MCM FORCENORTH, materiały konferencyjne, Gdynia 2005;

2. Kozłowski D. (50%), K. Ligęza, Wpływ środowiska na planowanie i prowadzenie działań przeciwminowych, Technika i uzbrojenie morskie, materiały konferencyjne, NATCon 2008;

3. Kozłowski D. (100%), Siły Odpowiedzi NATO i ich rola w operacjach antykryzysowych, Adam Marszałek, materiały konferencyjne, Toruń 2008;

4. Kozłowski D. (100%), Metodyka wyznaczania składu modułu wojny minowej, Automatyzacja dowodzenia, materiały konferencyjne, CTM 2009;

5. Kozłowski D. (100%), Obrona przeciwminowa ekspedycyjnego zespołu sił morskich – idea modułu wojny minowej, materiały konferencyjne, Pińczów 2009;

6. Kozłowski D. (100%), Kierunki transformacji europejskich sił zbrojnych, Adam Marszałek, Toruń 2010;

7. Kozłowski D. (100%), Obrona przeciwminowa morskich linii komunikacyjnych, konferencja naukowa BBN, Warszawa 2010;

8. Kozłowski D. (100%), Obrona przeciwminowa ekspedycyjnego zespołu sił morskich, Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku, AMW, Gdynia 2010.