II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

oraz
Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej

Przy współpracy z:

Akademią Marynarki Wojennej
Akademią Wojsk Lądowych
Wojskową Akademią Techniczną
Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej
Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Polskim Lobby Przemysłowym
Warszawskim Instytutem Inicjatyw Strategicznych
Polską Agencją Kosmiczną


Mają zaszczyt poinformować o organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:

„Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku”

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 listopad 2018 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

komunikat nr 1      karta-zgłoszenia OP 2018       oświadczenie autorów        wymogi edytorskie

 UWAGA
wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do organizatora wypełnione arkusze zgody które wynikają z "RODO"

zgody i kaluzula RODO