Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

UE

UE

Biuro ds. Badań i Projektów w załączeniu prezentuje harmonogram naborów do konkursów oraz na stypendia dla studentów i pracowników naukowych.

Nabory do marca 2014

Tabela konkursów i stypendiów
Część opisowa do tabeli

Nabory do czerwca 2014

NCBiR NCN I MNiSW
Międzynarodowe granty i stypendia

Osoba kontaktowa w sprawach konkursów i projektów:

Dariusz Tuwalski
Tel.: 081 551 88 61
Kom.: 516 221 290
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

00

00

Projekt pod tytułem:

"Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007 – 2013, Osi priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.

Czytaj więcej...

Modernizacja budynków z przeznaczeniem na część dydaktyczno – socjalną w Dęblinie

Projekt pod tytułem:

"Modernizacja budynków z przeznaczeniem na część dydaktyczno – socjalną w Dęblinie"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.1: Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Czytaj więcej...

Modernizacja budynku dydaktyczno - administracyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Projekt pod tytułem:

"Modernizacja budynku dydaktyczno - administracyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.1: Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Czytaj więcej...