Senat

SKŁAD SENATU WSOSP NA KADENCJĘ 2016-2020

PRZEWODNICZĄCY:
1. gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK – Rektor-Komendant

CZŁONKOWIE:
2. płk pil. Paweł MARCINKOWSKI – Prorektor ds. wojskowych
3. dr hab. inż. Aneta KRZYŻAK – Prorektor ds. naukowych
4. płk dr inż. Adam WETOSZKA – Prorektor ds. studenckich i kształcenia
5. płk dr hab. inż. Norbert GRZESIK – Dziekan WL
6. dr hab. Adam RADOMYSKI Dziekan – WBNiL

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
7. prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI
8. prof. dr hab. inż. Grzegorz KOWALECZKO
9. prof. dr hab. inż. Stepan SAVCHUK
10. dr hab. inż. Mirosław ADAMSKI
11. dr hab. inż. Tadeusz CISOWSKI
12. dr hab. inż. Tadeusz COMPA
13. dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK – Sekretarz Senatu
14. dr hab. Janusz KARPOWICZ
15. dr hab. inż. Grzegorz KORALEWSKI
16. dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI
17. dr hab. Marcin KRUSZYŃSKI
18. dr hab. Daniel KUCHAREK
19. dr hab. Justyna LIPIŃSKA
20. dr hab. Jacek NOWAK
21. dr hab. Janusz ŚLUSARSKI
22. dr hab. inż. Zbigniew ŚWIĄTNICKI

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
23. dr Adam RURAK
24. dr inż. Witold SARNOWSKI
25. mgr inż. Magdalena ŚWIERCZ

Przedstawiciele studentów:
26. st. szer. pchor. Adrian BUJNOWSKI
27. kpr. pchor. Mateusz PIECHOWSKI
28. sierż. pchor. Rafał POLKOWSKI
29. Anna BYTNIEWSKA
30. Ewelina KRAKOWIAK
31. Robert LECHOWSKI
32. Zuzanna MORTKA
33. Weronika SKORUPSKA

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
34. Rafał BIEŃCZAK
35. Krystyna JAWORSKA

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu WSOSP z głosem doradczym:
1. mgr Waldemar BIENIEK – Kanclerz
2. dr Teresa GRUSZCZYŃSKA – Dyrektor Biblioteki Głównej
3. mgr Jacek TROCHIM – Kwestor
4. Roman AMAROWICZ – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Wojska
5. mgr Anna BURSKA-GRUDZIEŃ –– radca prawny

 

pdf Terminy posiedzeń Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych